SuperFlota

SuperFlota

Zarządzanie flotą samochodową

Zarządzanie

Audyt

AUDYT

Zarządzanie flotą zaczynamy od wykonania niezależnej oceny mającej na celu określenie poziomu zgodności z wymaganiami oraz wskazanie niezgodności stanowiących ryzyko dla firmy. Następnie wyniki poddajemy wielokryterialnej analizie opartej na wymaganiach danej organizacji. W wyniku tego przedstawiamy klientowi kilka wariantów rozwiązań, które z pewnością zadowolą jego potrzeby.

 

Polityka flotowa

POLITYKA FLOTOWA

Opracowujemy i wdrażamy Politykę Flotową odpowiednią dla danej firmy. Dokument ten zawiera i reguluje wszystkie aspekty związane z pojazdami. Od przygotowania budżetu po użytkowanie i zbycie pojazdów. Dokument ten wpływa na TCO (Total Cost Ownership - całkowity koszt utrzymania) dla każdego pojazdu.

 

Negocjacje i kontrakty

NEGOJACJE I KONTRAKTY CFM

 • Negocjujemy i reprezentujemy firmę podczas zawierania umów zakupowych, leasingowych, serwisowych, umów z dostawcami wszelakich usług i produktów dla naszej floty.
 • Monitorujemy oraz koordynujemy realizacje istniejących umów i kontraktów CFM.

 

Przekazywanie do użytku

PRZEKAZYWANIE SAMOCHODÓW

 • Odbiór nowych aut
 • Przekazywanie użytkownikom (w tym szkolenie z zasad użytkowania, bezpieczeństwa)
 • Relokacja aut pomiędzy oddziałami w firmie

 

Bazy i archiwa

BAZY DANYCH FLOTY

 • Zajmujemy się tworzeniem i prowadzeniem aktualnych baz danych floty
 • Archiwizujemy dokumenty

 

Raportowanie

RAPORTOWANIE

Analizujemy dane i przygotowujemy raporty dotyczące:

 • Kosztów eksploatacji floty
 • Ekspiracji dokumentów aut i kierowców
 • Zużycia paliwa
 • Emisji CO2 - tworzymy raporty środowiskowe CO2 do Departamentu Środowiska
 • Szkodowości